Pelkkakivi Oy

Pitkällisen kypsyttelyn ja huolellisen harkinnan jälkeen syntyi idea harjukivien jälleenjalostamiseen. Ongelmana oli vain tekniset asiat — kivien kiinnitys sahauksen aikana. Itse sahauksessa voitiin käyttää hyväksi vuosikymmenien takaa saatua kokemusta kiven käsittelyssä

Tuotekehittely vietiin loppuun ja menetelmälle haettiin patentti. Rakennettiin testisaha, josta sitten kehitettiin järeämpi versio jolla voitiin aloittaa teollinen tuotanto.

Jääkauden muokkamaa rakennusainetta

Lähes maailman kovimmaksi kiveksi pintajännitykseltään nimetty Salpausselän harjukivi on erittäin vahvaa ja kaunista. Säikäyttämättä kiveä jalostamme sen pinnoiksi, pelkoiksi ja nelisahatuiksi kiviksi. Sahatuista kivistä saadaan rakennettua kaunista pintaa tai vaikkapa näyttävää muuria erilaisine altaineen. Luonnon kivillä on rajaton käyttömahdollisuus kaikessa rakentamisessa aina jopa koristeluun saakka. Anna siis mielikuvituksen laukata ja ryhdy rakentamaan.

Luontoa säästäen

Olemme itse suunnitelleet puhtaan tuotantomenetelmän jossa ei synny luontoa rasittavaa hukka-ainesta vaan kaikki tuotannossa syntyvä kiviaines on käyttökelpoista. Kierrätämme sahauksessa käytetyn veden niin että puhdistettu vesi pumpataan sahojen jäähdytykseen ja siitä erotettu hienoaines eli savi on sinällään myös käyttökelpoista.

 

Y-tunnus: 2372941-9